herb BIP - Celowy Związek Gmin R-XXI

bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Mapa biuletynu

Informacje podstawowe
|___Dane teleadresowe
|___Status prawny
|___Organy
      |___Zgromadzenie Związku
      |___Zarząd Związku
      |___Komisja Rewizyjna
|___Klauzula informacyjna RODO
Prawo
|___Uchwały Zgromadzenia
|___Protokoły Zgromadzenia
      |___2018
      |___2017
            |___Protokół z 24.10.2017r.
            |___Protokół z 20.06.2017r.
      |___2016
            |___Protokół z 14.12.2016r.
            |___Protokół z dnia 06-17 października 2016r.
            |___Protokól z 19 i 30 maja 2016r.
      |___2015
      |___2014
      |___2013
Informacje
|___Plan finansowy
      |___Plan finansowy 2019
      |___Plan finansowy 2018
      |___Plan finansowy 2017
      |___Plan finansowy 2016
            |___Informacja o stanie mienia
            |___WPF na lata 2016-2022
            |___Projekt planu finansowego na 2016 rok
      |___Plan finansowy 2015
      |___Plan finansowy 2014
      |___Plan finansowy 2013
      |___Plan finansowy 2012
      |___Plan finansowy 2011
      |___Plan finansowy 2010
      |___Plan finansowy 2009
      |___Plan finansowy 2008
      |___Plan finansowy 2007
      |___Plan finansowy 2006
      |___Plan finansowy 2005
|___Zamówienia publiczne
|___Profil nabywcy
|___Plany postępowań o udzielenie zamówień
      |___Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.
      |___Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017r.
|___Procedura zawierania umów
|___Zamówienia publiczne - usługi społeczne
      |___Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów należących do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie - II
      |___Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów należących do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie
|___Zamówienia publiczne spoza ustawy
      |___
      |___Wykonanie okresowych przeglądów
      |___dostawa sprzetu komputerowego i biurowego jako wyposazenie JRP
|___Kwestionariusz osobowy- do pobrania
|___Wolne stanowiska
|___Gospodarka Odpadami -Cennik przyjecia odpadów do RZGO w Słajsinie
      |___Numer rejestrowy Związku