Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Uchwała nr II 09 06 Zgromadzenia CZG R-XXI


Uchwała nr II/09/06

Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI

z siedzibą w Nowogardzie

z dnia 18 września 2006 roku.

 

w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI za I półrocze roku budżetowego.

Na podstawie: art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą­dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591., zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717
i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Zgromadzenie Celowego Związku Gmin R-XXI uchwala co następuje:

 

§1 Ustala zakres informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI za I półrocze roku budżetowego w formie:

 1. Realizacja dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia w ramach obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

 2. Realizacja wydatków w podziale na działy, rozdziały, paragrafy według obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem na zadania własne Związku w tym:

  1. wynagrodzenia i pochodne,

  2. dotacje,

  3. wydatki majątkowe i inwestycyjne,

  4. pozostałe wydatki bieżące.

 3. Informacje o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 przedstawiane będą w formie tabelarycznej i opisowej.

 

§2 Informacje o których mowa w § 1 sporządzane będą na podstawie sprawozdania o dochodach i wydatkach planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI za II kwartał roku budżetowego.

 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-09-2006 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 25-09-2006 15:54