Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

nabór na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Księgowego w wydziale Finansowo- Księgowym

Celowy Związek Gmin R- XXI ogłasza nabór

 na wolne stanowisko urzędnicze

 Młodszego Księgowego w wydziale Finansowo- Księgowym

w Celowym Związku Gmin R- XXI

 

 

  

1. Wymagania niezbędne:

    

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,

b)  posiada znajomość   znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

·        obliczania wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,

·        umiejętność biegłej obsługi komputera,

·        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww.stanowisku,

·        obywatelstwo polskie,

·        ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

·        nie była karana.

 

 2. Wymagania dodatkowe:

 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność w kontaktach służbowych,
 • dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność.

 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • kompletowanie dokumentacji finansowo-księgowej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wynagrodzeń i  kadr
 • prowadzenie kasy CZG R-XXI
 • analiza realizacji planowanych wydatków poszczególnych pozycji klasyfikacji budżetowej,
 • sporządzanie poleceń przelewów

 4. Wymagane dokumenty:

·        życiorys (CV),

·        kwestionariusz osobowy,

·        list motywacyjny,

·        dokumenty potwierdzające wykształcenie,

·        kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

·        aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu,

·        oświadczenie o niekaralności,

·        oświadczenie o treści „oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”,

·        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

 

 Oferty zawierające wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych, opatrzonych imieniem          i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „nabór na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Finansowo - Księgowym , na adres: Celowy Związek Gmin R-XXI, Wojska Polskiego 3,72-200 Nowogard lub złożyć osobiście w pok. Nr 111 w terminie do dnia 13 lutego 2009 r. do godz. 15.30 (w przypadku przesyłki pocztowej ważny jest dzień dotarcia do siedziby Związku – data nadania nie ma znaczenia). Wyklucza się możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną.

Dokumenty, które wpłyną do Celowego Związku  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Główna Księgowa Lidia Konopińska nr tel.   (091) 3920027

Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI.

Celowy Związek zastrzega zatrudnienie wybranego kandydata na czas próbny, a następnie na czas określony i nieokreślony.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.500 zł. brutto.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Celowego Związku Gmin R-XXI.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 23-01-2009 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 23-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 23-01-2009 08:36