Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze/Księgowy

Celowy Związek Gmin R-XXI
 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Księgowy

 w Wydziale Finansowo- Księgowym w Celowym Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie

Wymagania niezbędne:

1.      Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie,

- ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

- uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne,

Ponadto:

- posiada co najmniej dwa lata stażu pracy w księgowości.

2.      Posiada znajomość przepisów prawa - w szczególności ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych w zakresie konstruowania i wykonywania budżetu, sprawozdawczości budżetowej

3.      Umiejętność biegłej obsługi komputera

4.      Obywatelstwo polskie

5.      Kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

6.      Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

1.      Zdolność analitycznego myślenia;

  1. Dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność;
  2. Komunikatywność w kontaktach służbowych;
  3. Umiejętność pracy w zespole;
  4. Dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Kompleksowa obsługa księgowa planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI
  2. Analiza planu finansowego Celowego Związku Gmin R-XXI w zakresie jego wykonania 

Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys (CV)
  2. List motywacyjny
  3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
  4. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
  5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy - jeżeli kandydat jest w stosunku pracy
  6. Oświadczenie o niekaralności
  7. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku
  8. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych"
  9. Oświadczenie o treści: "Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych"

Oferty zawierające wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętych, opatrzonych imieniem i nazwiskiem kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Księgowy w Wydziale Finansowo-Księgowym” złożyć osobiście w siedzibie CZG R-XXI w Nowogardzie,
ul. Wojska Polskiego 3, pok. Nr 112 w terminie do dnia  5 listopada 2009 r. do godz. 15.30. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów drogą elektroniczną. Dokumenty, które wpłyną do CZG R-XXI po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowych informacji o naborze udzielać będzie Główna Księgowa – Pani Lidia Konopińska, pod numerem telefonu (91) 39 20 027.

Na stanowisku przewiduje się wynagrodzenie miesięczne do 2.100 zł brutto.
Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Dane zakwalifikowanych kandydatów do naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.
      Celowy Związek Gmin R-XXI w Nowogardzie zastrzega możliwość zatrudnienia wybranego/nej kandydata/tki na czas określony a następnie na czas nieokreślony.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Olechnowicz-Krakowska 20-10-2009 14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Monika Olechnowicz-Krakowska 20-10-2009 15:08