Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Celowy Związek Gmin R-XXI

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie 2020-01-16 14:14 Po terminie składania ofert
Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino 2019-10-09 14:19 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia OC szkód w środowisku (z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego) - Ubezpieczenie OC zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm)? Celowy Związek Gmin R-XXI ? na lata 2019/2020 link do przetargu: https://www.mentor.pl/_371 2019-08-13 07:56 Po terminie składania ofert
Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino 2019-08-12 09:47 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z siecią SN-15 kV na działce nr 28/7 obręb Mokrawica, gmina Kamień Pomorski (skablowanie linii napowietrznej na terenie Stacji przeładunkowej odpadów w Mokrawicy) 2019-07-30 14:11 Po terminie składania ofert
Naprawa dwóch separatorów balistycznych zainstalowanych w hali sortowni odpadów w RZGO Słajsino 2019-07-19 12:07 Po terminie składania ofert
Roboty budowlane polegające na usunięciu kolizji z siecią SN-15 kV na działce nr 28/7 obręb Mokrawica, gmina Kamień Pomorski (skablowanie linii napowietrznej na terenie Stacji przeładunkowej odpadów w Mokrawicy) 2019-07-02 13:00 Po terminie składania ofert
Rekultywacja kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie RZGO w Słajsinie 2019-07-01 13:55 Po terminie składania ofert
Rekultywacja kwatery nr II składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie RZGO w Słajsinie 2019-06-04 14:11 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, ładowarek, wózków widłowych dla CZG R-XXI 2019-03-13 15:20 Po terminie składania ofert
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie 2019-01-16 11:05 Po terminie składania ofert
Kompleksowy system wynajmu i serwisu odzieży roboczej wraz z praniem własnej odzieży zamawiającego 2018-11-19 12:55 Po terminie składania ofert
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie 2018-06-25 14:09 Po terminie składania ofert
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 04MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie 2018-05-25 13:18 Po terminie składania ofert
2018-05-24 12:27 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych i naczep samochodowych dla CZG R-XXI 2018-05-10 11:41 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - Celowy Związek Gmin R-XXI na lata 2018/2019 2018-05-09 14:12 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - Celowy Związek Gmin R-XXI - na lata 2018/2020 2018-04-16 14:20 Po terminie składania ofert
Budowa ekranu osłonowego wraz z ogrodzeniem na terenie SPO w Mokrawicy 2018-04-13 14:04 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych i naczep samochodowych dla CZG R-XXI 2018-03-20 13:53 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych, naczep samochodowych, przyczepy rolniczej, ładowarek, wózków widłowych dla CZG R-XXI 2018-02-21 13:52 Po terminie składania ofert
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie 2018-01-04 14:46 Po terminie składania ofert
Wykonanie ścian przeciwpożarowych na platformie przyjęć odpadów w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-10-06 13:17 Po terminie składania ofert
Budowa ekranu osłonowego wraz z ogrodzeniem na terenie SPO w Mokrawicy 2017-09-04 13:59 Po terminie składania ofert
Wykonanie ścian przeciwpożarowych na platformir przyjęć odpadów w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-09-04 12:10 Po terminie składania ofert
Usługa kruszenia gruzu budowlanego dla CZG R-XXI 2017-08-14 13:01 Po terminie składania ofert
Wykonanie ścian przeciwpożarowych na platformie przyjęć odpadów w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-07-28 14:08 Po terminie składania ofert
Budowa ekranu osłonowego wraz z ogrodzeniem na terenie SPO w Mokrawicy 2017-07-28 10:46 Po terminie składania ofert
Odbiór i unieszkodliwianie ścieków przemysłowych z RZGO w Słajsinie 2017-07-21 11:21 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej z funkcją ogrzewania i chłodzenia powietrza w kabinach wstępnych hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-06-28 13:37 Po terminie składania ofert
Wykonanie instalacji odpylania na platformie przyjęć odpadów i nadawie w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-06-28 12:29 Po terminie składania ofert
Budowa ekranu osłonowego wraz z ogrodzeniem na terenie SPO w Mokrawicy 2017-06-28 12:21 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Celowego Związku Gmin na lata 2017/2018 2017-04-28 14:35 Po terminie składania ofert
Wykonanie instalacji odpylania na platformie przyjęć odpadów i nadawie w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-04-20 11:47 Po terminie składania ofert
Wykonanie instalacji odpylania na platformie przyjęć odpadów i nadawie w hali sortowni na terenie RZGO w Słajsinie 2017-03-17 10:08 Po terminie składania ofert
Świadczenie usługi kompleksowej ochrony obiektów należących do Celowego Związku Gmin R-XXI 2016-12-21 12:15 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia za szkody w środowisku ( z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego ) - Celowego Związku Gmin R-XXI 2016-05-05 14:06 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Celowego Związku Gmin R-XXI na lata 2016/2017 2016-04-05 13:10 Po terminie składania ofert
Dostawa oleju napędowego do SPO w Mokrawicy i SPO w Świnoujściu należących do Celowego Związku Gmin R-XXI 2016-01-21 12:52 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) 2016-01-05 13:44 Po terminie składania ofert
Świadczenia usługi kompleksowej ochrony obiektów należących do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie 2015-11-27 11:54 Po terminie składania ofert
Kompleksowy system wynajmu i serwisu odzieży roboczej wraz z praniem własnej odzieży zamawiającego 2015-11-27 11:04 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI w wysokości 5 476 272,64 zł (słownie: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 64/100) 2015-11-09 14:32 Po terminie składania ofert
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia projektu pn Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI 2015-09-16 14:36 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych, ładowarek, naczep, wózków widłowych do RZGO w Słajsinie 2015-09-02 13:04 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa instalacji fotowoltaicznej na 16 zrekultywowanych składowiskach odpadów do oświetlenia ścieżek edukacyjnych 2015-08-20 14:43 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa instalacji odgazowania eksploatowanej kwatery z ujęciem biogazu do unieszkodliwiania poprzez spalanie w pochodni na terenie RZGO w Słajsinie, gm Nowogard 2015-08-19 14:20 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie systemu przeciwpożarowego w hali sortowni RZGO w Słajsinie 2015-08-19 13:14 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa instalacji przeciwzamarzaniowej rurociągów p.poż, w hali sortowni, wentylatorowni, przy hali kompostowni i w budynku warsztatowo - garażowym zlokalizowanych na terenie RZGO w Słajsinie. 2. Montaż trafostacji o mocy przyłączeniowej 400kVA na napięciu 15 kV zlokalizowanej na działce 66/10 obok istniejącej trafostacji na terenie RZGO w Słajsinie. 2015-08-03 14:53 Po terminie składania ofert
Dostawa ciągnika - traktora w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w słajsinie, gmina Nowogard 2015-08-03 12:54 Po terminie składania ofert
Dostawa maszyn i urządzeń w ramach rozszerzenia projektu pn Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI 2015-07-30 14:12 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i budowa instalacji oświetlenia zasilanego z instalacji fotowoltaicznych na 16 zrekultywowanych składowiskach odpadów 2015-07-17 13:57 Po terminie składania ofert
Dostawa przyczepy traktorowej oraz beczki asenizacyjnej w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-07-15 10:34 Po terminie składania ofert
Udzielenie kredytu krótkoterminowego odnawialnego złotówkowego Celowemu Związkowi Gmin R-XXI do wysokości 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) 2015-07-13 13:52 Po terminie składania ofert
Rekultywacja składowisk odpadów w miejscowościach Kusin, Stawno, Świnoujście - Przytór w ramach realizacji projektu Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI 2015-06-30 14:41 Po terminie składania ofert
Utwardzenie w RZGO w Słajsinie placu do demontażu odpadów budowlanych i na przesypki 2015-06-09 13:42 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-06-02 11:18 Po terminie składania ofert
Dostawa ciągnika - traktora, przyczepy oraz beczki asenizacyjnej w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-05-14 14:55 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Celowego Związku Gmin R-XXI na lata 2015/2016 2015-04-28 15:33 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu typu pick - up w ramach rozszerzenia projektu pn Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI 2015-04-23 12:27 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Utwardzenie w RZGO w Słajsinie placu do demontażu odpadów budowlanych i na przesypki 2. Budowa w Mokrawicy placu do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i budowlanych 2015-04-21 13:46 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-04-20 12:50 Po terminie składania ofert
Dostawa opon do samochodów ciężarowych, ładowarek, naczep, wózków widłowych do RZGO w Słąjsinie 2015-03-26 11:55 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-03-26 10:39 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakłądu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-02-24 09:27 Po terminie składania ofert
Dostawa ciągnika siodłowego oraz samochodu dostawczego w ramach rozszerzenia projektu pn Budowa Regionalnego Zakłądu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2015-01-21 13:58 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów w ramach edukacji ekologicznej na potrzeby projektu Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2014-12-02 13:50 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz trzech stacji przeładunkowycdh w Mielenku Drawskim(gm. Drawsko Pomorskie) Mokrawicy(gm. Kamień Pomorski) i Świnoujściu 2014-11-19 15:15 Po terminie składania ofert
Dostawa materiałów w ramach edukacji ekologicznej na potrzeby projektu pn Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard 2014-10-31 13:08 Po terminie składania ofert
Budowa instalacji fotowoltaicznej drogą dywersyfikacji źródeł energii w RZGO Nowogard 2014-09-10 13:16 Po terminie składania ofert
Budowa budynku socjalno - technicznego w RZGO w Słajsinie 2014-09-04 12:20 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadań: 1. Budowa w RZGO w Słajsinie placu do magazynowania stabilizatu i kompostu z odpadów zielonych wraz z rozbudową istniejącej instalacji w celu oczyszczania odcieków z placu oraz budowa ścieżki edukacyjnej. 2. Budowa wiat i placów utwardzonych na Stacji Przeładunkowej Odpadów w Świnoujściu 2014-07-29 11:13 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie osłon przeciw rozwiewaniu odpadów oraz zsypów z ramp na stacjach przeładunkowych odpadów w Mokrawicy, Świnoujściu i Mielenku Drawskim 2014-07-25 09:05 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie osłon przeciw rozwiewaniu odpadów oraz zsypów z ramp na stacjach przeładunkowych odpadów w Mokrawicy, Świnoujściu i Mielenku Drawskim 2014-06-25 11:48 Po terminie składania ofert
Zaprojektowanie i wykonanie osłon przeciw rozwiewaniu odpadów oraz zsypów z ramp na stacjach przeładunkowych odpadów w Mokrawicy, Świnoujściu i Mielenku Drawskim 2014-05-28 13:15 Po terminie składania ofert
Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnego Zakłądu Gospodarowania Odpadami W słajsinie, gmina Nowogard 2014-05-23 15:08 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - Celowy Związek Gmin r-XXI - na lata 2014/2015 2014-04-30 13:47 Po terminie składania ofert
Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową hakową do RZGO w Słajsinie dla CZG R-XXI 2014-04-10 11:49 Po terminie składania ofert
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu Szumiące trawy na składowiskach CZG R-XXI 2014-03-24 13:54 Po terminie składania ofert
Dostawa pojazdu ciężarowego z zabudową hakową do RZGO w Słajsinie dla CZG R-XXI 2014-03-13 12:10 Po terminie składania ofert
Dostawa kontenerów na odpady do Celowego Związku Gmin R-XXI 2014-03-07 11:50 Po terminie składania ofert
Dostawa ręcznych wózków paletowych do Celowego Związku Gmin R-XXI 2014-03-06 14:43 Po terminie składania ofert
Kontynuacja pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach realizacji projektu ,, Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard'' 2014-01-03 14:01 Po terminie składania ofert
Dostawa kontenerów na odpady do Celowego Związku Gmin R-XXI 2014-01-02 13:46 Po terminie składania ofert
Dostawa wózków widłowych oraz wag paletowych do Celowego Związku Gmin R-XXI 2013-12-30 11:18 Po terminie składania ofert
Usługa przesyłu energii elektrycznej do stacji przeładunkowej odpadów w Mielenku Drawskim należącej do Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 2013-12-13 11:47 Po terminie składania ofert
Wykonanie monitoringu środowiskowego na obiektach znajdujących się w zarządzie CZG R-XXI w 2014r. 2013-11-21 10:25 Po terminie składania ofert
Zakup energii elektrycznej dla Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie oraz dwóch Stacji Przeładunkowych w Mielenku Drawskim i Mokrawicy 2013-11-14 11:56 Po terminie składania ofert
Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników Celowego Związku Gmin R-XXI 2013-11-13 14:57 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gmin członkowskich Celowego Związku Gmin R-XXI 2013-07-24 13:24 Po terminie składania ofert
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO DWÓCH STACJI PRZEŁADUNKOWYCH W MIELENKU DRAWSKIM (gm. Drawsko Pomorskie)I ŚWINOUJŚCIU, NALEŻĄCYCH DO REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE 2013-07-10 11:17 Po terminie składania ofert
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - Celowy Związek Gmin R-XXI - na lata 2013/2014 2013-05-07 14:10 Po terminie składania ofert
Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach konkursu nr 7POIŚ2.1.03.2013 dla składowisk będących w zarządzie Celowego Związku Gmin R-XXI 2013-04-09 14:53 Po terminie składania ofert
Dostawa wózka widłowego z urządzeniem wagowym dla Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie 2013-03-01 15:22 Po terminie składania ofert
Wykonanie monitoringu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 2013 roku 2013-01-21 10:02 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa - oleju napędowego do składowisk odpadów w Słajsinie i Świnoujściu 2013-01-10 15:18 Po terminie składania ofert
Dostawa zbiorników na olej napędowy wraz z montażem dla Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, oraz stacji przeładunkowych odpadów w Mielenku Drawskim, Świnoujściu i Mokrawicy 2012-12-21 13:31 Po terminie składania ofert
Świadczenie usług medycznych z zakresu szczepień ochronnych dla pracowników CZG R-XXI wraz z prowadzeniem dokumentacji medycznej. 2012-12-18 14:42 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGA BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W ROKU 2013 DEFICYTU BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI 2012-12-18 13:55 Po terminie składania ofert
Kompleksowy system wynajmu i serwisu odzieży roboczej dla pracowników CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, wraz z praniem własnej odzieży Zamawiającego. 2012-11-30 08:24 Po terminie składania ofert
2012-10-31 11:17 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa - oleju napędowego do składowisk odpadów należących do zamawiającego 2012-10-25 14:29 Po terminie składania ofert
Ochrona fizyczna mienia należącego do Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. 2012-09-26 09:33 Po terminie składania ofert
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA WYDZIAŁU FINANSOWO - KSIĘGOWEGO CZG R-XXI 2012-09-13 15:12 Po terminie składania ofert
Kompleksowe ubezpieczenie pojazdów należących do Celowego Związku Gmin R-XXI w latach 2012/2013. 2012-08-23 14:45 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostki Realizujacej Projekt CZG R-XXI 2012-08-06 10:47 Po terminie składania ofert
Dostawa artykułów promocyjnych w ramach realizacji projektu Budowa Regionalnego zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard. 2012-08-01 14:13 Po terminie składania ofert
Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostki Realizującej Projekt CZG R-XXI. 2012-06-28 12:29 Po terminie składania ofert
Przeprowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej dla projektu pn. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania odpadami w Słajsinie gm,Nowogard 2012-03-29 14:29 Po terminie składania ofert
UDZIELENIE I OBSŁUGĘ BANKOWEGO KREDYTU ZŁOTOWEGO NA POKRYCIE WYSTĘPUJĄCEGO W ROKU 2012 DEFICYTU BUDŻETU CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R-XXI W NOWOGARDZIE. 2012-03-29 13:24 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego 2011-11-30 10:17 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego. 2011-11-17 13:38 Po terminie składania ofert
Wykonanie monitoringu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 2012 roku 2011-11-14 10:54 Po terminie składania ofert
NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN R - XXI W NOWOGARDZIE 2011-07-18 14:11 Po terminie składania ofert
Dostawa paliwa - oleju napedowego do składowisk odpadów należacych do Zamawiajacego 2011-02-08 11:41 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa oleju napedowego do składowisk odpadów należacych do Związku 2011-01-18 08:36 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie monitoringu składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 2010 roku 2010-11-29 11:07 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego 2009-11-24 12:39 Po terminie składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę paliwa oleju napędowego do składowisk odpadów należących do Zamawiającego 2009-11-09 13:24 Po terminie składania ofert