herb BIP - Celowy Związek Gmin R-XXI

bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sprawozdanie za I kwartał 2017r - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-10-01 14:52:09
Sprawozdanie za I półrocze 2017r. Ryszard Bulowski 2018-10-01 14:49:13
Sprawozdanie za IV kwartał 2017r. Ryszard Bulowski 2018-10-01 14:48:14
Sprawozdanie za II kwartał 2017r Ryszard Bulowski 2018-10-01 14:47:19
Sprawozdanie za I kwartał 2017r - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-10-01 14:46:32
Udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.500 000,00 zł Iwona Kowalska 2018-09-27 13:15:22
OPINIA RIO o wykonaniu planu za I półrocze 2018r. Ryszard Bulowski 2018-09-19 14:03:26
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie Iwona Kowalska 2018-09-07 14:34:57
Zgromadzenie Związku Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-09-05 10:40:57
- dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-08-29 10:33:27
Informacja o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2018r. Ryszard Bulowski 2018-08-29 10:33:19
- dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-08-29 10:31:46
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2018r. Ryszard Bulowski 2018-08-29 10:31:01
Dane Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-25 10:50:04
Udzielenie kredytu krótkoterminowego, odnawialnego do kwoty 2.000.000,00 zł Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-23 13:56:47
Sprawozdania za I półrocze 2018 Ryszard Bulowski 2018-07-17 12:01:03
Protokół z 15.12.2017 Ryszard Bulowski 2018-07-13 08:13:18
Protokól z 15.12.2017r. - projekt - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-07-13 08:12:07
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie Iwona Kowalska 2018-07-12 11:58:21
Udzielenie kredytu krótkoterminowego, odnawialnego do kwoty 2.000.000,00 zł Iwona Kowalska 2018-07-06 13:55:57
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie Iwona Kowalska 2018-07-06 10:42:39
Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 0,4 MW na dachach sortowni i kompostowni w RZGO w Słajsinie Iwona Kowalska 2018-07-06 10:42:22
Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady z RZGO w Słajsinie oraz stacji przeładunkowych w 2018r. Iwona Kowalska 2018-07-05 12:53:20
Uchwała RIO Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-03 13:38:04
Uchwały zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-03 13:32:47
Opina RIO-absolutorium Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-03 12:55:00
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2017 r Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-03 12:50:43
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-03 09:20:48
Umowa powierzenia - dokument usunięty Monika Olechnowicz-Krakowska 2018-07-02 13:09:11
Budowa ekranu osłonowego wraz z ogrodzeniem na terenie SPO w Mokrawicy Iwona Kowalska 2018-06-27 13:26:26
Protokół z 04.06.2018r. Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:21:38
Protokół z 04.06.2018r. - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:20:26
Protokół z 11.05.2018r. Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:17:39
Protokół z 04.06.2018r. - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:17:19
Protokół z 11.05.2018r. Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:16:27
Protokół z 05.04.2018r. Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:15:33
Protokól z 05.04.2018r. - projekt - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:13:56
Protokół z 11.05.2018r. - projekt - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:10:53
Protokół z 04.06.2018r. - projekt - dokument usunięty Ryszard Bulowski 2018-06-27 13:10:46
Usługa w zakresie ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej - Celowy Związek Gmin R-XXI - na lata 2018/2020 Iwona Kowalska 2018-06-27 12:55:45