herb BIP - Celowy Związek Gmin R-XXI

bip.gminy.pomorzezachodnie.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu 19 lutego 2008 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-02-21 12:18:47
Dot. naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty d.splanowania i inwestycji Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-02-05 11:50:05
Dot. naboru na wolne stanowisko głównego specjalisty d.splanowania i inwestycji Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-02-05 09:03:15
Uchwała Nr 1/01/08 dot. uchwalenia planu finansowego na 2008 rok Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-01-22 10:19:33
Uchwały podjęte na Zgromadzeniu CZG R-XXI dnia 16 stycznia 2008 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-01-22 10:17:17
Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko głównego specjalisty ds. planowania inwestycji Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-01-22 09:38:13
Nabór na wolne stanowisko - Głównego specjalisty ds.planowania i inwestycji Monika Olechnowicz-Krakowska 2008-01-03 10:14:54
Uchwała w sprawie wydania opini o przedłożonym projekcie planu finasowego prognozy kwoty długu publicznego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie na 2008 rok Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-13 14:20:37
Uchwala w sprawie wydania opinni o przedłozonym projekcie planu finasowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-13 14:20:04
Uchwala w sprawie wydania opinni o przedłozonym projekcie planu finasowego Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-13 14:19:42
Uchwała w sprawie wydania opinnii o mozliwosci sfinnasowania deficytu budżetowego CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w 2008 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-03 10:41:07
Uchwała w sprawie wydania opinnii o mozliwosci sfinnasowania deficytu budżetowego CZG R-XXI z siedzibą w Nowogardzie w 2008 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-03 10:40:31
Plan finansowy 2008 Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-03 10:39:51
Plan finansowy 2008 Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-12-03 10:39:42
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-24 10:09:56
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-24 10:09:39
Uchwała nr III 14 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:51:50
Uchwała nr III 14 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:51:37
Uchwała nr III 13 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:51:26
Uchwała nr III 13 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:51:14
Uchwała nr III 12 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:51:05
Uchwała nr III 12 07 Zgromadzenia CZG R-XXI Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-10-02 09:50:47
Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Szczecinie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-08-27 09:51:26
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2007 r. - dokument usunięty Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-08-27 09:50:30
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2007 r. - dokument usunięty Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-08-24 14:39:47
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2007 r. - dokument usunięty Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-08-24 14:39:03
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w I półroczu 2007 roku. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-08-23 11:48:41
WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH DLA ZADANIA "BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODAROWANIA ODPADAMI W SŁAJSINIE, GMINA NOWOGARD" Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-07-27 13:46:33
Badanie składu morfologicznego i własności technologicznych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin R-XXI z/s w Nowogardzie Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-07-27 13:45:25
Dane Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-07-20 09:28:18
Dane Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-07-20 09:27:51
Zarząd Związku - dokument usunięty Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-05-23 11:18:54
Plan finansowy na 2007 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-05-23 11:17:51
Plan finansowy 2007 Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-05-23 11:17:32
Sprawozdanie - wykonanie planu finansowego w 2006 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-05-23 11:14:38
Sprawozdanie - wykonanie planu finansowego w 2006 r. Monika Olechnowicz-Krakowska 2007-05-23 11:12:40
Dostawa używanego kompaktora - II przetarg   2007-05-09 13:25:31
Status prawny - dokument usunięty   2007-05-09 11:58:09
Delegaci - dokument usunięty   2007-05-09 11:57:08
Zgromadzenie Związku   2007-05-09 11:57:05